سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امام على علیه السلام تا

امام على علیه السلام

تا جایى که توانایى بر کار خوب دارید، خوبى کنید؛ زیرا خوبى، [آدمى را ]از مهلکه ها و مرگهاى ناگوار نگه مى دارد

میزان الحکمه ج۷ص۲۹۹

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها