سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حاج احمد متوسلیان

یک‌ بلدچی باید
اول خودش را بشناسد،
بعد خدای خودش را
و بعد مسیر رسیدن به مقصد را
آن وقت میتواند دست‌ دیگران را‌ بگیرد
و راه را از چاه نشان‌ بدهد
شاه کلید توفیق در عملیات ها،
دست بلدچی هاست
آنها باید گردان‌های پیاده را از دل‌
معبر و میدان عبور دهند و برسانند بالای سر دشمن و از میدان تعلقات‌ بگذرند آن‌وقت میتوانند گردان ها را آن گونه‌ که میخواهند هدایت کنند »

بلدچی
مجلس
انقلاب

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها