سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حسین.جان مانده سٺ در دلم

حسین جان

مانده سٺ در دلم ڪہ بگویم بہ یڪ ڪلام
یڪ بار هم مرا بطلب ڪربلا، تمام

امسال دوباره چو هر سال مےدهم
از دور با اشڪ دیده ،بہ ٺو ســلام

السلام اے ساڪن ڪرببلا

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها