خداوند هیچ متکبر فخرفروشی را

خداوند هیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد

آیه ۱۸ سوره مبارکه لقمان

از نصیحت های لقمان حکیم به فرزندش در قرآن
آیه

(ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور)

ترجمه
(ای پسرک من با کبر و نخوت از مردم رخ مگردان و در زمین با حالت فرحناک راه مرو که همانا خداوند خود پسندان فخر فروش را دوست نمی دارد)

تفسیر
(مرح ) یعنی شدت خوشحالی و غفلت و (صعر) کج بودن گردن می فرماید ای پسرم با حالت کبر و نخوت از مردم رو مگردان و در زمین مانند افرادی که بسیار خوشحالندراه مرو چون خدا کسانی را که دچار خیالات و کبر هستند دوست ندارد، و اگر انسان متکبر را مختال نامید به جهت آنست که انسان متکبر خود را صاحب فضیلت می پنداردو زیاد فخر می فروشد و خود را برتر از دیگران خیال می کند

منبع
» تفسیر المیزان خلاصه

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها