فلبوتومی

زمانی تصور می کردم رهبری یعنی قدرت

زمانی تصور می کردم رهبری یعنی قدرت
حالا می گویم رهبری یعنی همقدم شدن با مردم

گاندی

تصویرى از تمامِ سهم گاندى از انقلاب هند

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها