عارفی به شاگردانش گفتبر

عارفی به شاگردانش گفت

بر سر دنیا کلاه بگذارید
(دنیا را فریب دهید)
پرسیدند چگونه؟
فرمود
نان دنیا را بخورید
ولی برای آخرت کار کنید

‍ ⇦

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها