سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

مادر

مادران علاوه بر اینکه نیمی از جامعه اند،
نیم دیگر جامعه را نیز تربیت می کنند

با هر قدمی که یک مادر برای آگاهی ،
تغییر مثبت و موفقیت برمی دارد،
یک خانواده و در نهایت جامعه نیز با او همراه می شود

مادر خوب سرزمین من برخیز
و با شتاب بیشتر، به سوی تغییر مثبت
و موفقیت حرکت کن دست خدا به همراهت

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها