سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

میگفت «بچه مسلمان باید محکم باشد »
ایشان دستور داده بودند که وقت ظهر هرکجا بودند باید اذان بگویند
یک روز رو به من کرد و گفت «شما اذان میگویید؟»

گفتم «نه آقا، خجالت میکشم »
ایشان گفت «یک سوال از تو دارم؛ شما چه مے فروشید؟»
گفتم «خیار، بادمجان، کدو و »
آقا پرسید «آیا داد هم مے زنے؟» گفتم «بله آقا»
گفت «میشود یکے از آن فریادها را هم اینجا بزنے؟»
گفتم «نه آقا، خجالت میکشم؛ آخر آقا من که جنس ندارم »
حالا اگر سر کار بودم و مثلا خیار داشتم میگفتم خیار یه قرون؛ اما اینجا که چیزی ندارم
گفت «آهان بگو من دین ندارم
یک جوان با این هیبت و توانایے و قدرت،
خجالت مے کشد فریاد بزند الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله،
من شهادت میدهم که خدا از همه بالاتر است خجالت میکشی این ها را بگویی؟
آن وقت خجالت نمیکشے با این همه عظمت، داد بزنے خیار یه قرون؟

شهید سیدمجتبے نواب صفوے

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها