سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

نهج البلاغه – خطبه ۱۹۸

پس کسی که تقوا را انتخاب کند، سختیها بعد از نزدیک شدنشان، از او دور گردند، و کارها پس از تلخی‌ها برای او شیرین و امواج مشکلات پس از متراکم شدن برطرف خواهند شد و مشکلات پس از آنکه او را وامانده کرد آسان می‌شود و بزرگی از دست رفته [مثل قطرات باران] بر او فرو می‌بارند، رحمت بازداشته به او باز می‌گردد، و نعمتها پس از فرو نشستن، برای او به جوشش می‌آیند و برکت کم شده برای او فزونی گیرد.

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها