سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

نڪتہ هاے ناب آرامش و شاد

نڪتہ هاے ناب

آرامش و شادے ما،
بہ میزاڹ نرمی قلب ما، بستگی دارد

آیا می‌دانی قلبت را چگونہ نرم نگہ دارے ️

️گاهی یڪ لبخند، یڪ بوسہ، باز ڪردڹ یڪ گره،

قلبت را نرم می‌ڪند ️

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها