پراکنده کارى و شکست ️نهج

پراکنده کارى و شکست ️

نهج البلاغه

مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَفَاوِتِ خَذَلَتْهُ الْحِیَلُ

«کسى که به کارهاى مختلف بپردازد نقشه ها و تدبیرهایش به جایى نمى رسد»

حکمت ۴۰۳

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها