سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

پنج درس بزرگ

پنج درس بزرگ زندگی

جایی که راه نیست، خدا راه می گشاید

برای دیگران مفید باش،
اگر نمی توانی حداقل به آن ها لطمه نزن

کسی که در وجود خود آتش مهری ندارد،
نمی تواند دیگران را گرم کند

ایمانی که دل و جرأت نیاورد، ایمان نیست

برای دستیابی به آرامش خیال و صفای باطن، روح را بر جسم خویش برتری دهید، “نه جسم را بر روح”

لحظه هاتون سرشار از عشق و زیبایی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها