سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

پنج شنبه است ثانیه هایمان

پنج شنبه است

ثانیه هایمان سخت بوی دلتنگی می دهد

و عده ای آن طرف
چشم به راه هدیه ای تا آرام بگیرند

با فاتحه و صلواتی هوایشان را داشته باشیم

دیر یا زود ما هم رفتنی هستیم

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها