سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

یکی را گفتند چگونه تنهایی ر

یکی را گفتند
چگونه تنهایی را تحمل میکنی؟
گفت من همنشین خدایم هستم

هر وقت خواستم او با من سخن بگوید، قرآن میخوانم

و هرگاه بخواهم من با او سخن بگویم
نماز میخوانم

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها