سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

‍ بہ خداگفتم بیا جهان را


بہ خداگفتم
بیا جهان را قسمت ڪنیم
آسمان مال من
ابرهایش مال تو
دریا مال من
موج هایش مال تو
ماہ مال من
خورشید مال تو
خدا خندہ اے ڪردوگفت
تو بندگى کن
همه چیز مال تو
حتى من

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها