‍ نگذارید دلتان خراب بشود

‍ نگذارید دلتان خراب بشود

تا چهل سال امید است که انسان آدم شود
تو روایت داریم که اگر چهل سال بگذرد
و رابطه ای با خدا بنا نکند،
شیطان پیشانیش را می بوسد
و می گوید قربان شکل ماهت
که دیگر هدایت نمی شوی

اگه چهل سال بگذرد هرچه
به او بگویند انگار که به دیـوار گفته اند

هیچ اثری ندارد ️

جوونا خوش بحالتون تا جوان هستید،
نگذارید دلتان خراب بشود

˝ از بیانات آیت الله مجتهدی (ره)˝

کانال پرواز تا خدا

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها