سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

➣ یڪـــ‌آیــه‌قـــــرآن


یڪـــ‌آیــه‌قـــــرآن

و همچنانڪه خـــدا به تو نیڪى

ڪرده نیڪى ڪن

سوره مبارڪه القصص آیه ۷۷

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها