️ 「﷽」 ️️ استاد عبدالله

️ 「﷽」 ️

️ استاد عبدالله فاطمی نیا

فرد وارد بازار قیامت می شود
فکر می کند خبری است

تعجّب می‌کند ، خدایا پس چه شد؟
نمازها ؛ عمره ها ؟
می گویند

تو دل شکستی

ریا کردی

زهر زبان ریختی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها