سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

ترجمه دعای دوم صحیفه سجادیه

دعای دوم صحیفه سجادیه

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی مَنَّ عَلیْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ دُونَ الْأُمَمِ الْمَاضِیَهِ وَ الْقُرُونِ السَّالِفَهِ  . . .

ترجمه دعای دوم:

ستایش برای خداست که بر ما منّت نهاد و پیامبر خود، محمد ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ ، را به سوی ما فرستاد، نه به سوی امت‌های پیشین و مردمانِ گذشته؛ با قدرتی که در هیچ کاری، هر چند بزرگ، در نمانَد و هیچ چیز را، هر چند کوچک، فرو نگذارد.

پس ما را واپسین آفریدگان خود قرار داد و بر خدا ناباوران گواه گردانید، و به احسانِ خویش، بر آنان که اندک شمار بودند، فزونی بخشید.

خدایا، اینک بر محمد که امانتدار وحی تو و برگزیده‌ی آفریدگان تو و مخلص در میان بندگان توست، درود فرست؛ او که پیشوای رحمت و قافله‌سالار نیکی و کلید گنجینه‌های برکت است؛

زیرا او در انجام دادنِ فرمان تو خود را به رنج افکند،

و جسمش را در راه تو هدف تیرهای بلا گردانید،

و در فرا خواندنِ مردمان به دین تو، آشکارا با خویشانش درافتاد،

و برای خشنودی تو با خاندان خود به پیکار برخاست،

و از بستگانش بُرید تا دینِ تو را زنده بدارد،

و نزدیکان را به دلیل انکار کردنشان از خود براند،

و دُوران را بر اثر پذیرفتن‌شان، به خود نزدیک ساخت،

و در راه تو با بیگانگان دوستی ورزید،

و با خویشان دشمنی،

و خویشتن را در رساندن پیغام تو خسته کرد،

و برای این که مردم را به آیین تو دعوت کند، رنج‌ها برد،

و خود را به اندرز دادنِ دعوت شدگان به کار گماشت،

و راهیِ دیار غربت شد و زادگاه و خانواده و سرزمینی را که به آن انس گرفته بود، یکجا رها کرد تا دین تو را پیروزی و سربلندی بخشد، و از تو خواست که در برابر کافران او را یاری کنی.

سرانجام، آنچه را در حقّ دشمنانِ تو خواسته بود، یکسر به دست آورد،

و تمام آنچه را درباره‌ی دوستانت اندیشیده بود، دریافت نمود.

با کافران جنگید، در حالی که با یاری تو خواهان پیروزی بود و با نیروی تو بر ناتوانی خویش چیرگی می‌جست.

با آنان در دلِ خانه‌هاشان به جنگ پرداخت،

و ناگاه در میانِ منزل‌هاشان بر آنان تاخت،

تا این که فرمان تو آشکار گردید و کلمه‌ی تو برتری یافت؛ «گرچه مشرکان را خوش نیامد.»

خدایا، او را به پاس رنجی که در راه تو تاب آورده است، تا بالاترین مرتبه‌های بهشت بالا ببر،

آن گونه که هیچ کس در هیچ مقامی به پای او نرسد، و در هیچ مرتبه‌ای با او برابر نباشد، و هیچ یک از فرشتگان مقرّب درگاهت و هیچ یک از پیامبرانِ فرستاده‌ات، نزد تو با او برابری نتواند.

افزون بر آنچه به او وعده داده‌ای که شفاعتش را در حقّ خاندانِ پاک و امّت با ایمانش بپذیری، به او عطا فرما،

ای کسی که وعده‌ی خود را به انجام رسانی و به هر چه گویی وفا کنی؛ ای که بدی‌ها را تا چندین برابر به خوبی‌ها دگرگون سازی؛ همانا تو دارای بخشش بزرگ هستی.

ترجمه دعای دوم صحیفه سجادیه

دعای یکم صحیفه سجادیه

دعای سوم صحیفه سجادیه

۱ نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها