اگر می توانید از سایه ی روزگار و حرف مردم فرار کنید.‌ آنجا منتظر فراری ها هستند.

اگر می توانید از سایه ی روزگار و حرف مردم فرار کنید.‌ آنجا منتظر فراری ها هستند.

آدرس: پشت دیوار زبان، درست در انتهای جاده ی چشم، دریاچه ای است به نام اشک. اگر به موقع برسید عمق دریاچه که زیاد شد. کشتی ای از راه می رسد به نام سفینه النجاه ناخدای کشتی مردی است که چهره فراری ها را می شناسد.
فراری های او شجاعتی ندارند که به چشمش آشناست. آن ها قلعه دنیا را پشت سر گذاشته اند. آن ها را از رد پایشان می شناسد.

ناخدا را که دیدید اسم رمز را بگویید
السلام علیک یا ابا عبدالله
امکان ندارد حسینی باشید و به کشتی راه نیابید
آدرس را فرزندش امام_جواد علیه السلام فرستاد.

آن روز که جواب خستگی های جوانی را با یک جمله داد: «فرّ الی الحسین»، به سوی حسین (ع) فرار کن.
این کشتی همیشه در آن دریاچه پیدا می شود اما
چند روز دیگر؛ کشتی پهلو می گیرد در عمق نگاهتان، پس اگر بریده اید از عالم
به سمت حسین (ع) فرار کنید که منتظرتان است.

سلام بر صاحب بزرگ ترین کشتی نجات جهان
ابا عبدالله الحسین علیه السلام

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها