سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ای جان چه درودی، چه سرودی، چه

ای جان چه درودی، چه سرودی، چه صفایی

ای جان چه گل مخمل خورشید طلایی

برخیز که صبح آمده با چهچه ی نور

به به چه بهشتی، چه نسیمی، چه هوایی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها